4-5-6 APRIL 2025
Elisa McCausland & Diego Salgado

Elisa McCausland, periodista, crítica, comissària i investigadora, i Diego Salgado, crític de cinema i divulgador cultural, reflexionen des de fa vint anys sobre els sentits, contextos i potencials de la cultura popular, en particular el cinema i el còmic.

Salgado ha mostrat un interès especial per la naturalesa de la imatge contemporània.

McCausland ha estudiat tant les interseccions entre feminisme i pop com l'arquetip de la superheroïna, arguments que van confluir en el seu primer llibre, Wonder Woman: El feminismo como superpoder (2017).

Col·laboren amb regularitat en mitjans com Dirigido Por, SoFilm i Efecto Doppler, són promotors i membres de la Cátedra ECC-UAH de Investigación y Cultura del Comic i han escrit conjuntament els assajos Supernovas: Una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual (2019), Sueños y Fábulas: Historia de Vertigo (2022), Beso Negro: Brujería, cine y cultura pop (2023) i Viñetaria: Historia universal de las autoras de cómic (2024).


Organized by:

Comic Barcelona

© 2024 All rights reserved

C/. València, 279
08009 Barcelona (Spain)
info@ficomic.com

This website uses its own and third party cookies to provide better service and to make usage data statistics. Accept them before you continue browsing to be able to enjoy all their content with full functionality.

If you would like more information or to change your settings, please visit our Cookie Policy.