3-4-5 MAY 2024
Pia Bess

Pia Bess neix al 1976 a París. Després de cursar estudis en publicitat i en art, es llença professionalment a la pintura i l’escultura, exposant el seu treball en nombroses ocasions.

Després de conèixer al seu actual marit Georges Bess, afegeix a la seva activitat creativa el còmic, participant tant en l’escriptura com en l’art final de l’obra més recent de Bess.


Organized by:

Comic Barcelona

© 2024 All rights reserved

C/. València, 279
08009 Barcelona (Spain)
info@ficomic.com

This website uses its own and third party cookies to provide better service and to make usage data statistics. Accept them before you continue browsing to be able to enjoy all their content with full functionality.

If you would like more information or to change your settings, please visit our Cookie Policy.