4-5-6 ABRIL 2025

Normes d’admissió i seguretat

Per tal de garantir la seguretat i l’aforament, les presents normes d’admissió són d’obligat compliment per tots els visitants que accedeixin a Comic Barcelona:

L’entrada a Comic Barcelona serà d’un sol accés. Un cop s’hagi sortit de Comic Barcelona no es podrà tornar a entrar, a excepció de les persones acreditades.

Dintre del recinte firal queda prohibit:

  • Accés a Comic Barcelona amb animals, bicicletes, monopatins, patinets, rollers i similars
  • Accedir al recinte amb banderes i/o pancartes que tinguin caràcter ideològic o polític, així com amb qualsevol altre element que contingui símbols de caràcter racista o xenòfob o que incitin a la violència o atemptin contra la dignitat de les persones.
  • D’acord amb el Reial Decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda prohibit que els visitants portin armes de foc, de metall o de fusta, i altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. També es prohibeix l’ús d’elements perillosos per a la integritat física de les persones com ara material pirotècnic i inflamable. Només es permeten imitacions d’armes fetes de plàstic, cartró i altres materials que no comportin perill. Les imitacions d’armes que, degut a les seves característiques, FICOMIC consideri perilloses seran retirades per l’organització i es podran recollir al sortir.
  • Fumar a l’interior dels palaus

Els visitants hauran de respectar les zones habilitades, com les sortides d’emergència i protecció contra incendis, així com les instruccions del personal de l’organització de Comic Barcelona i de Fira de Barcelona dirigides a garantir la seguretat en el recinte.Organitzat per:

Comic Barcelona

© 2024 All rights reserved

C/. València, 279
08009 Barcelona (Spain)
info@ficomic.com

Aquest web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat.

Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.